Forfatter / Carsten Enemark

  Indlæser indlæg...
 • Referat af ekstraordinær generalforsamling

  Dagsorden Ad 1) Udpegning af dirigent. Carsten Markussen blev udpeget. Dirigenten konstaterede, at formalia er overholdt og generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Ad 2) Indkomne forslag Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne kom til afstemning under et. Der var 10 stemmer for vedtægtsændringerne og en der undlod at stemme. Vedtægtsændringerne blev derfor vedtaget. Ad 3) Eventuelt…

 • Nyhedsbrevet ændrer karakter

  Dette bliver det sidste nyhedsbrev i sin nuværende form. Stort set al aktivitet er lagt over i datterselskab Weed Fighter, der buldrer dynamisk derudaf, og da den sidste tegningsrunde i Fremtidens Miljø er afsluttet, er det derfor naturligt at dele nyhedsbrevet op i to dele. Den ene del vil fremover hedde Aktionærnyt, og vil kun…

 • Ekstra ordinær generalforsamling

  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Fremtidens Miljø A/S Tid: 28. august 2023 kl.19.30 Sted: Generalforsamlingen gennemføres alene elektronisk. Deltagelse anmeldes senest 21. august på post@fremtidensmiljo.dk. Deltagerne vil derefter modtage link, som man vil kunne anvende til at koble sig på generalforsamlingen. Dagsorden: Udpegning af dirigent Indkomne forslag. Bestyrelsen stiller en række ændringsforslag til vedtægterne. Eventuelt…

 • Generalforsamling 2023

  Den ordinære generalforsamling 2023 blev afholdt i Vanløse. Du kan læse hele referatet ved at klikke på linket nedenfor. Der blev foretaget mindre justeringer i vedtægterne og så blev der valgt ny bestyrelse. I den forbindelse vil vi gerne takker Susanne Brøgger og Louise Kronstrand for deres indsats. Ref. Generalforsamling