Investering i bedre miljø

samt finde løsninger og formidle den gode idé

Om Fremtidens Miljø

Fremtidens Miljøs formål er at arbejde med løsninger og formidling, der vedvarende bringer mennesker i større harmoni med natur og miljø.

Vi er godt 500 aktionærer i Fremtidens Miljø. Aktionærerne i Fremtidens Miljø er med i et aktieselskab, hvor mange mennesker er sammen om at bidrage til at sætte den nødvendige dagsorden på miljøområdet. Langt de fleste aktionærer er passive, mens enkelte bidrager i bestyrelsen og på anden vis.

Den teknologiske udvikling kan ikke stoppes. Men vi er dybt afhængige af jordkloden og dens natur. Og kun ved at samarbejde med naturen kan vi sikre gode levevilkår for mennesker på længere sigt:

Naturen har klaret sig i milliarder af år helt uden mennesker. Og den vil gøre det igen. Den har givet liv og død til arter større end os. Naturen kan give os mad, sundhed, trivsel, gode liv, eller give os sult, sygdomme, barnløshed, bidende kulde og stegende hede. Den overlever altid de arter der ikke tilpasser sig. Den er skabt til at udvikle sig. Lad os gøre det samme, og derved fortsætte livet som en succesfuld art.

Den gode nyhed er, at jo mere vi lever i harmoni med naturen, des større, frihed, mening, kærlighed og glæde vil vi opleve.

Så lad os sammen få teknik og miljø til at arbejde sammen. – Til gavn og glæde for os selv og kommende generationer.

Vores udviklingsselskab

Ukrudtsmaskinen Weed Fighter bliver udviklet i udviklingsselskabet Weed Fighter ApS, som vi ejer omtrent halvdelen af aktierne i.

Fremtidens Miljøs første projekt er udviklingen af en giftfri ukrudtsmaskine, som i første omgang er rettet mod færdselsarealer som fortove og cykelstier

logo-højkant-sort

Vil du høre mere, så er du velkommen til at sende os en mail.