Generalforsamling i Fremtidens Miljø den 19. maj kl. 19:00

Sted: Medborgerhuset, Egebjergvej 1, 8751 Gedved

 

Dagsorden:

 

1)    Udpegning af dirigent

2)   Beretning om Selskabets virksomhed

3)    Beslutning om selskabets overordnede strategi de kommende år efter datterselskabet Weed Fighter nu er blevet selvkørende. Skal Fremtidens miljø

  1. udvide fokus og være opsøgende ift. nye udviklingsprojekter og formidlingsopgaver
  2. fortsat have fokus på at være støtte til Weed Fighter (herunder gennem crowdfunding) samtidigt med tilsyn med og øvrig varetagelse af ejerinteressen eller
  3. undlade yderligere støtte til Weed Fighter og alene føre tilsyn. Crowdfunding skal alene være for at dække Fremtidens Miljøs drift

Bestyrelsens flertal anbefaler model 2

4)                 Godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion,

5)                 Beslutning om resultatdisponering

6)                 Valg af bestyrelse

7)                 Valg af revisor

8)                 Eventuelt