Bekæmper
genstridigt ukrudt
pesticidfrit

Weed Fighter klarer også genstridigt ukrudt som
f.eks. strandvejbred, der bedre end andre planter
tåler vejsalt og normal varmebehandling med gasbrænder.

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse

Pesticider:

Pesticider er en fællesbetegnelse for gifte / sprøjtegifte der er udviklet til at dræbe biologiske organismer som planter (herunder ukrudt), svampesygdomme og insekter.

Ofte bruges ord som planteværnmidler og plantebeskyttelsesmidler om pesticider, uanset om sprøjtegiftene beskytter planterne mod svampe og insekter, eller om der netop er tale om ukrudtsgifte, der dræber planterne.

Herbicider er ukrudtsgifte
Fungicider er svampegifte
Insectisider er insektgifte

Da pesticider er designet til at dræbe biologiske organismer, er det ikke unaturligt, at de også kan påvirke mennesker. Derfor er der grænseværdier for hvor mange pesticidrester der må være i eksempelvis drikkevand og madvarer.

Udfordringen er, at tæller man pesticidernes nedbrydningsprodukter med, skal vi forholde os til flere tusinde giftstoffer. Og ingen har overblik over alle disse gifte, og den cocktaileffekt der kan opstå når de optræder sammen, og kan forstærke hinandens virkning. Samtidig er det ikke muligt at holde giftene inde i velkontrollerede systemer. Derfor er vi alle med i et yderst usikkert fuldskala eksperiment.

 

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse:

Hvor pesticiderne bekæmper ukrudtet ved hjælp af giftig kemi, kan de pesticidfrie metoder deles op i:

A) Fysiske metoder
B) Termiske metoder

De fysiske metoder er f.eks. luge, hakke, rive, harve, pløje, grave, stålbørste.

Mikrobølger er elektromagnetiske bølger på linie med radiobølger. Mikrobølgerne virker fysisk, ved at sætte vand og saltioner i svingninger, så det isolerende lag omkring planterne forstyrres, hvorved opvarmningen foregår hurtigere.

De termiske metoder er f.eks. gasbrændere, damp, varmt vand etc.

Det der adskiller Weed Fighter fra andre metoder er kombinationen af flere metoder, samt at metoden anvender en ny og mere effektiv teknologi til fremstilling af damp.

Genstridigt ukrudt

Weed Fighter klarer også genstridigt ukrudt som f.eks. strandvejbred, der bedre end andre planter tåler vejsalt og normal varmebehandling med gasbrænder.

Rettigheder

Fremtidens Miljøs datterselskab, Weed Fighter har opnået patent i Danmark, og har søgt patent i flere verdensdele, med prioritet i den danske patentansøgning.

logo-højkant-sort

Vil du høre mere?