Tilbage til alle nyheder

Indkaldelse til Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Fremtidens Miljø A/S

Tid: Onsdag 24. april 2024 kl. 19.00

Sted: Holdes alene elektronisk. Link meddeles de, som har tilmeldt sig senest en uge før afholdelsen på post@fremtidensmiljo.dk

Dagsorden:

 1. Udpegning af dirigent
 2. Beretning om Selskabets virksomhed
 3. Godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
  Årsrapporten kan rekvireres af aktionærerne på post@fremtidensmiljo.dk
 4. Godkendelse af annulleringen af ejerbeviser
  Bestyrelsen indstiller, at den annullering som bestyrelsen bekendtgjorde på hjemmesiden samt ved udsendelse til alle aktionærers opgivne mailadresser 6. januar, godkendes, idet skriftligt svar på e-mail til selskabet med angivelse af, at man anser ens ejerbeviser for annullerede, betragtes som aflevering efter selskabslovens §64.
 5. Beslutning om resultatdisponering
  Bestyrelsen indstiller at resultatet overføres til næste år
 6. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen indstiller :

Carsten Enemark

Kim Birkedahl

Lars Pedersen

Lars Henrik Rasmussen

til genvalg.

7.       Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller
Redmark v/Thomas Amby til genvalg

8.       Eventuelt