Tilbage til alle nyheder

Aktionær nyt januar 2024

De fleste har svaret på de udskrifter af ejerbogen, vi har sendt, og dermed også bekræftet, at deres ejerbeviser er annullerede, og således «afleverede».
Nu annulleres de resterende ejerbeviser. Det betyder på ingen måde, at man mister sine aktier. Ejerskabet vil fortsat være opført i ejerbogen.
Hvis du ikke allerede har bragt tingene i orden ved at svare, har du nu frem til generalforsamlingen 24. april til at «aflevere» dine ejerbeviser. Den enkleste måde er at svare på udskriften af ejerbogen.
Efter generalforsamlingen og indtil du «afleverer» dine ejerbeviser, vil du miste dine rettigheder som aktionær, herunder din stemmeret. Du vil dog ikke miste retten til udbytte og andre udbetalinger fra selskabet, og du vil stadig have ret til at tegne aktier ved en kapitaludvidelse. Det handler om at ejerforholdene skal være entydige.

Som en del af den proces, hvor det er blevet sikret, at ejerforholdene i Fremtidens Miljø er opdaterede, har aktionærerne samtidig med bekræftelsen af udskrifterne af ejerbogen også bekræftet, at de tidligere udstedte ejerbeviser fremover er ugyldige som sådan.
Der er imidlertid rigtig mange aktionærer, der ikke har svaret. Det drejer sig godt nok kun om godt 2 % af aktiekapitalen, men er samtidig et stort antal bestående af aktionærer, der besidder nogle få aktier. Alle, der har svaret, har svaret positivt.

Bestyrelsen har besluttet at iværksætte en annullering af ejerbeviserne efter Selskabslovens § 64, da vi ikke kan skabe den ønskede klarhed ved at få svar fra de restende ejere. En annullering betyder slet ikke, at man mister aktierne. Man vil stadig eje de samme aktier, men ejerskabet vil kun være opført i selskabets ejerbog. Man vil heller ikke miste retten til udbytte og andre udbetalinger fra selskabet, og ikke miste retten til at tegne nye aktier ved en kapitaludvidelse. Derimod vil man indtil man har afleveret ejerbeviserne ikke have øvrige rettigheder, herunder stemmeretten ved generalforsamlinger.

Processen vil være, at bestyrelsen hermed har bekendtgjort annulleringen, idet den samtidig med udsendelsen af AktionærNyt til alle aktionærers opgivne mailadresser, har lagt annulleringen på hjemmesiden. Der vil herefter være en periode frem til en godkendelse på den ordinære generalforsamling, hvor de resterende aktionærer kan aflevere deres ejerbeviser. Det vil i praksis sige, at man skiftligt meddeler selskabet, at man betragter ens ejerbeviser for annullerede. Den enkleste måde er simpelthen at svare bekræftende på den mail, der er sendt til alle med udskrift af ejerbogen. Alle der har svaret på den allerede, skal ikke foretage sig yderligere.
Efter godkendelsen på den ordinære generalforsamling, der senere vil blive indkaldt efter vedtægterne til 24. april, vil ejerbeviserne være ugyldige. Skriver man ikke og bekræfter, at man anser dem for annullerede (vores måde at aflevere dem på, da de altid har været elektroniske til udprint), har man herefter f.eks. ikke længere stemmeret. Ens ejerskab vil være det, der er opført i ejerbogen.