I Fremtidens Miljø har vi fokus på at understøtte udviklingen af vores giftfrie, miljø- og klimavenlige ukrudtsmaskine, Weed Fighter

Nyheder

Referat fra ordinær generalforsamling 2024

 Protokollat ordinær generalforsamling 2024 i Fremtidens Miljø A/S Tid: tirsdag d. 24. april 2024 kl. 19 Sted: Online Referatet kan hentes som pdf ved at klikke på: Referat af ordinær generalforsamling 2024 Dagsorden: 1 Udpegning af dirigent Carsten Markussen blev udpeget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Lars Henrik Rasmussen var referent 2 Beretning…

fremtidens-miljo

Indkaldelse til Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Fremtidens Miljø A/S Tid: Onsdag 24. april 2024 kl. 19.00 Sted: Holdes alene elektronisk. Link meddeles de, som har tilmeldt sig senest en uge før afholdelsen på post@fremtidensmiljo.dk Dagsorden: Udpegning af dirigent Beretning om Selskabets virksomhed Godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion Årsrapporten kan rekvireres af…

Vi arbejder for FN´s Verdensmål

Teknologien indenfor pesticidfri ukrudtsbekæmpelse er ikke fulgt med behovet. Derfor er vores mål at udvikle effektive teknologier til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse. – Teknologier, som både kan erstatte pesticider, og de nuværende pesticidfrie teknologier, som har et højt energiforbrug.

Et uvildigt institut har dokumenteret, at der er markant mindre genvækst efter vores fortovsmaskine, end efter en gasbrænder. Og da genvækst og behandlingshyppighed spiller en stor rolle for omkostningerne ved pesticidfri bekæmpelse, har vi et godt alternativ til gasbrændere. Når man dertil lægger de miljø- og samfundsmæssige fordele ved at undgå pesticider, er der ingen tvivl om at der er gode alternativer til pesticiderne.

I projektet med Fremtidens Miljøs ukrudtsmaskine arbejder vi med disse verdensmål:

Nr. 3: Sundhed og trivsel
Nr. 6: Rent vand og sanitet
Nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Nr. 13: Klima indsats
Nr. 14: Livet i havet
Nr. 15: Livet på land

logo-højkant-sort

Vil du læse mere om vores produkt – altså selve ukrudtsmaskine med mikrobølger.

Så klik ind på weedfighters hjemmeside