Fremtidens Miljø støtter vores giftfrie, miljø- og klimavenlige ukrudtsmaskine, Weed Fighter

Nyheder

logo-højkant-sort

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden Ad 1) Udpegning af dirigent. Carsten Markussen blev udpeget. Dirigenten konstaterede, at formalia er overholdt og generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Ad 2) Indkomne forslag Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne kom til afstemning under et. Der var 10 stemmer for vedtægtsændringerne og en der undlod at stemme. Vedtægtsændringerne blev derfor vedtaget. Ad 3) Eventuelt…

FM_Aktironærbevisstak_500x372px

Nyhedsbrevet ændrer karakter

Dette bliver det sidste nyhedsbrev i sin nuværende form. Stort set al aktivitet er lagt over i datterselskab Weed Fighter, der buldrer dynamisk derudaf, og da den sidste tegningsrunde i Fremtidens Miljø er afsluttet, er det derfor naturligt at dele nyhedsbrevet op i to dele. Den ene del vil fremover hedde Aktionærnyt, og vil kun…

Vi arbejder for FN´s Verdensmål

Teknologien indenfor pesticidfri ukrudtsbekæmpelse er ikke fulgt med behovet. Derfor er vores mål at udvikle effektive teknologier til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse. – Teknologier, som både kan erstatte pesticider, og de nuværende pesticidfrie teknologier, som har et højt energiforbrug.

Et uvildigt institut har dokumenteret, at der er markant mindre genvækst efter vores fortovsmaskine, end efter en gasbrænder. Og da genvækst og behandlingshyppighed spiller en stor rolle for omkostningerne ved pesticidfri bekæmpelse, har vi et godt alternativ til gasbrændere. Når man dertil lægger de miljø- og samfundsmæssige fordele ved at undgå pesticider, er der ingen tvivl om at der er gode alternativer til pesticiderne.

I projektet med Fremtidens Miljøs ukrudtsmaskine arbejder vi med disse verdensmål:

Nr. 3: Sundhed og trivsel
Nr. 6: Rent vand og sanitet
Nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Nr. 13: Klima indsats
Nr. 14: Livet i havet
Nr. 15: Livet på land

Resultater med brug af Weed Fighter:

Behandling er sket i maj 2018 / foto taget i september 2019

Ingen behandling er givet i mellemtiden

1_188x265px
Gasbrænder
er anvendt
2_188x265px
Weed Fighter
uden mikrobølger
3_188x265px
Weed Fighter
med mikrobølger

Videoer og artikler

Test af prototype

Testkørsel på græs 2409 2021

Per Kristensen, Århus Kommune

logo-højkant-sort

Vil du høre mere?