Kom til informationsmøde om Weed Fighter onsdag d. 26. oktober

Bliv aktionær i Fremtidens Miljø og vores giftfrie, miljø- og klimavenlige ukrudtsmaskine, Weed Fighter

Tjen på dit grønne hjerte:
Invester i miljøet, og få del i overskuddet fra salget

aktionærbevis

En miljørigtig investering

 

Tag enkelt og konkret medansvar for miljøet og klimaet med et medejerskab i udvikling af ukrudtsmaskinen Weed Fighter fra Fremtidens Miljø.

Den første store maskine Weed Fighter PRO kører nu i Horsens Kommune og 4 mindre BOX-modeller er solgt. Alle sejl er sat til hos Yding Smede og Maskiner for udbredelse af kendskab til og salg af Weed Fighter. Alle maskiner er til professionelt brug på fx  færdselsarealer, fortove etc. Senere udvikles maskiner til private og til jordbruget.

Se videoen og hør hvordan du bliver medejer i dette visionære projekt…

2022/12/10 23:59:59

Status crowdfunding 16. februar 2016 til dato

Nyheder

drink-1487304_1280

Informationsmøde om Weed-fighter

Kom og oplev Weed fighter - Du er inviteret!   I Fremtidens Miljø A/S glæder vi os utroligt meget! Nu har du nemlig mulighed for helt fysisk at se, hvad du og mange andre investorer har været og stadig er en del af. Vi er så stolte over det store engagement i crowdfundingen for Weed…
WF med redskab.388 1 besk

Samarbejde via et program under Erhvervsministeriet

Vores udviklingsselskab, Weed Fighter har indgået partnerskab med ingeniørfirmaet Artlinco, samt Yding Smedie & Maskiner. Projektet var administreret af Erhvervsministeriet og Green Tech Center i Vejle. I anledning af samarbejdet og lanceringen af vores maskine har Erhvervsministeriet skrevet om vores samarbejde. Artiklen er desværre ikke tilgængelig online længere.  

Køb aktier i Fremtidens Miljø fordi

Vi arbejder for FN´s Verdensmål

Teknologien indenfor pesticidfri ukrudtsbekæmpelse er ikke fulgt med behovet. Derfor er vores mål at udvikle effektive teknologier til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse. – Teknologier, som både kan erstatte pesticider, og de nuværende pesticidfrie teknologier, som har et højt energiforbrug.

Et uvildigt institut har dokumenteret, at der er markant mindre genvækst efter vores fortovsmaskine, end efter en gasbrænder. Og da genvækst og behandlingshyppighed spiller en stor rolle for omkostningerne ved pesticidfri bekæmpelse, har vi et godt alternativ til gasbrændere. Når man dertil lægger de miljø- og samfundsmæssige fordele ved at undgå pesticider, er der ingen tvivl om at der er gode alternativer til pesticiderne.

I projektet med Fremtidens Miljøs ukrudtsmaskine arbejder vi med disse verdensmål:

Nr. 3: Sundhed og trivsel
Nr. 6: Rent vand og sanitet
Nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Nr. 13: Klima indsats
Nr. 14: Livet i havet
Nr. 15: Livet på land

Resultater med brug af Weed Fighter:

Behandling er sket i maj 2018 / foto taget i september 2019

Ingen behandling er givet i mellemtiden

1_188x265px
Gasbrænder
er anvendt
2_188x265px
Weed Fighter
uden mikrobølger
3_188x265px
Weed Fighter
med mikrobølger

Videoer og artikler

Test af prototype

Testkørsel på græs 2409 2021

Per Kristensen, Århus Kommune

logo-højkant-sort

Vil du høre mere?