Rettigheder

Fremtidens Miljøs datterselskab, Weed Fighter har opnået patent i Danmark, og har søgt patent i flere verdensdele, med prioritet i den danske patentansøgning