Aktier som bliver udbudt

Følg med i, hvor mange aktier du kan tegne dig for…

Aktuelt aktieudbud

Efter selskabslovens § 159 vedtages følgende kapitalforhøjelse:

§ 159 Stk. 1:
Fremtidens Miljø udbyder aktier for minimum 5.000 kr. og maksimum 500.000 kr. nominelt.

§ 159 stk. 2:
Tegningskursen er 400, og aktiernes pålydende er 100 kr.

§ 159 Stk. 3:
De nye kapitalandele giver stemmeret og udbytteret når de er noteret i ejerbogen

§ 159 Stk. 4:
De anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen omfatter video, anslået 2.000 kr. + revisorgodkendelse, anslået 3.000 kr. + gebyr til Erhvervsstyrelsen 180 kr., i alt 5.180 kr.

§ 159 stk. 5
Tegningsfristen er den 21. november 2022.

Aktionærerne har fortegningsret til forholdsmæssig tegning af nye aktier, såfremt de gør krav herpå senest 2 uger før udløb af tegningsfristen.

§ 159 Stk. 6:
Kapitalandelene skal indbetales senest en uge efter tegningsperiodens udløb.
Aktietegning sker ved reservation af beløb i webshoppen på Fremtidens Miljøs hjemmeside. De reserverede beløb hæves ved tegningsfristernes udløb, såfremt der er opnået minimumstegning, og efter registrering i ejerbogen, samt hos Erhvervsstyrelsen.
Fordeling ved overtegning: Der lægges kun aktier i webshoppen svarende til udbuddet, og i tilfælde af overtegning fordeles aktierne efter først til mølle princippet, dog under hensyntagen til aktionærernes fortegningsret.

§ 159 Stk. 7 og 8:
Kapitalandelene kan udelukkende indbetales kontant

Stk. 8.2:
På forespørgsel fremsender selskabet seneste årsrapport + ledelsens beretning om væsentlige begivenheder siden
Stk. 8.3:

Ved tegningsrundens udløb foretages ændringer i vedtægterne svarende til opnået kapitalforhøjelse og overkurs

logo-højkant-sort

Vil du høre mere om aktier eller har andre forespørgsler