Aktier i Fremtidens miljø

Aktier er værdipapirer, der gør at mange kan eje noget sammen – som f.eks. Fremtidens Miljø.

Hvad er aktier:

Aktier er værdipapirer, der gør at vi kan eje noget sammen. Når man køber aktier køber man en lille andel af en virksomhed / et selskab. Med en aktie i Fremtidens Miljø, bliver man medejer i selskabet og de ukrudtsmaskiner vi udvikler.

Man kan aldrig miste mere end man har givet for sine aktier, hvilket er bestemt i Selskabsloven

De regler der gælder for et aktieselskab er bestemt i Selskabsloven, og i selskabets vedtægter.

 

 

Aktier og skat

Aktier skal ikke opgives på selvangivelsen. Men har man gevinst eller tab på sine aktier, skal det indberettes.

Gevinst på aktier opstår hvis man får udbytte, eller hvis man sælger aktierne til højere kurs end man har købt dem. Tab opstår hvis man sælger aktierne til en lavere kurs end man har købt dem for. – Ved udbetaling af udbytte indberetter Fremtidens Miljø dette til Skat.
Når en del af overskuddet udbetales som udbytte, får hver aktie lige stor del af udbyttet. Har man 10 aktier får man 10 gange så meget som hvis man kun har 1 aktie.

 

Aktiernes kurs:

Aktiernes kurs bestemmes i reglen af udbud og efterspørgsel, hvor selskabets værdi spiller en stor rolle. Derfor er aktiekurserne i Fremtidens Miljø også steget i takt med udviklingen af ukrudtsmaskinen. Fremtidens Miljø har dog valgt at holde en relativ lav kurs, da aktiesalget og fremdriften i udviklingsarbejdet er meget vigtigt for selskabet.

Aktiekurser ligger i reglen mellem kurs 100 og kurs 10.000.

Kurs 100 betyder at aktien koster 100 % af pålydende. Er aktiens pålydende = 100 kr. og kursen = 100, koster aktien 100 kr.

 

Kapitalklasser og tegningsrunder

Fremtidens Miljø har, som mange andre selskaber, to kapitalklasser: A aktier og B aktier. I Fremtidens Miljø får A og B aktier lige stor andel af udbyttet. Men mens B aktier hver har én stemme på generalforsamlingen, har A aktierne hver 1.000 stemmer, således at vi ikke risikerer fjendtlig overtagelse af virksomheden ved at udbyde aktierne offentligt.

Hver pulje af aktier udbydes kun i en bestemt periode. Når puljen er fuldtegnet, eller tegningsperioden er udløbet, og vi har opnået minimumstegning, sender vi dit aktionærbevis indenfor 3 uger. Først på dette tidspunkt trækker vi pengene for aktierne.

 

Socialøkonomisk ansvarlig virksomhed:

Fremtidens Miljø er registreret som socialøkonomisk virksomhed, på baggrund af at vi løser samfundsmæssige opgaver på miljøområdet. Registreringen indebærer bl.a. at en del af overskuddet skal geninvesteres.

 

Vi står til regnskab

For at hæve penge fra aktiekontoen skal både bestyrelsesformanden og direktøren skrive under.

Vores regnskaber revideres hvert år af en statsautoriseret revisor, og regnskabet fremlægges for de aktionærer der ønsker det.

 

Aktier i fremtidens miljø

-er værdipapirer, der gør at vi er mange der ejer Fremtidens Miljø.

Som aktionær får du del i overskuddet og stemmeret på generalforsamlingen. Du kan aldrig miste mere end du har betalt for aktierne.

Når du “tegner” aktier i Fremtidens Miljø forpligter du dig til at købe dem når tegningsperioden er slut.

Så snart dine aktier er registreret i ejerbogen, er du medejer i Fremtidens Miljø og de ukrudtsmaskiner vi udvikler.

 

Projektstøtte

Vores projekt med ukrudtsmaskinen har fået støtte fra:

500 aktionærer 1,4 mio kr.: 2016-2019
Innovationsfonden 0,4 mio kr.: 2017-2018
Århus Kommunes VTU fond 1,0 mio kr.: 2019
Kärcher: lånt redskabsbærer til værdi af 160.000 kr.: 2019

Gør som 500 andre aktionærer

Tag enkelt og konkret medansvar for miljøet og klimaet med et medejerskab i udvikling af ukrudtsmaskinen Weed Fighter fra Fremtidens Miljø.

De første maskiner udvikles til kommuner og boligforeninger.

Senere udvikles maskiner til private og til jordbruget

logo-højkant-sort

Vil du høre mere om aktier eller har andre forespørgsler