Aktier i Fremtidens miljø

Aktier er værdipapirer, der gør at mange kan eje noget sammen – som f.eks. Fremtidens Miljø.

Hvad er aktier:

Aktier er værdipapirer, der gør at vi kan eje noget sammen. Når man køber aktier køber man en lille andel af en virksomhed / et selskab. Med en aktie i Fremtidens Miljø, bliver man medejer i selskabet og de ukrudtsmaskiner vi udvikler.

Man kan aldrig miste mere end man har givet for sine aktier, hvilket er bestemt i Selskabsloven

De regler der gælder for et aktieselskab er bestemt i Selskabsloven, og i selskabets vedtægter.

Aktier og skat

Aktier skal ikke opgives på selvangivelsen. Men har man gevinst eller tab på sine aktier, skal det indberettes.

Gevinst på aktier opstår hvis man får udbytte, eller hvis man sælger aktierne til højere kurs end man har købt dem. Tab opstår hvis man sælger aktierne til en lavere kurs end man har købt dem for. – Ved udbetaling af udbytte indberetter Fremtidens Miljø dette til Skat.
Når en del af overskuddet udbetales som udbytte, får hver aktie lige stor del af udbyttet. Har man 10 aktier får man 10 gange så meget som hvis man kun har 1 aktie.

Aktiernes kurs:

Aktiernes kurs bestemmes i reglen af udbud og efterspørgsel, hvor selskabets værdi spiller en stor rolle. Derfor er aktiekurserne i Fremtidens Miljø også steget i takt med udviklingen af ukrudtsmaskinen. Fremtidens Miljø har dog valgt at holde en relativ lav kurs, da aktiesalget og fremdriften i udviklingsarbejdet er meget vigtigt for selskabet.

Kurs 100 betyder at aktien koster 100 % af pålydende. Er aktiens pålydende = 100 kr. og kursen = 100, koster aktien 100 kr.

Kapitalklasser og tegningsrunder

Fremtidens Miljø har, som mange andre selskaber, to kapitalklasser: A aktier og B aktier. I Fremtidens Miljø får A og B aktier lige stor andel af udbyttet. Men mens B aktier hver har én stemme på generalforsamlingen, har A aktierne hver 20 stemmer, således at vi ikke risikerer fjendtlig overtagelse af virksomheden ved at udbyde aktierne offentligt. I de første mange år var forskellen i stemmevægt på 1 : 1000. Det betød reelt at B-aktionærer var uden indflydelse. Udjævningen mellem A- og B-aktier blev gennemført i 2023.

Vi står til regnskab

For at hæve penge fra aktiekontoen skal både bestyrelsesformanden og direktøren skrive under.

Vores regnskaber revideres hvert år af en statsautoriseret revisor, og regnskabet fremlægges for de aktionærer der ønsker det.

Aktier i fremtidens miljø

-er værdipapirer, der gør at vi er mange der ejer Fremtidens Miljø.

Som aktionær får du del i overskuddet og stemmeret på generalforsamlingen. Du kan aldrig miste mere end du har betalt for aktierne.

Projektstøtte

Vores projekt med ukrudtsmaskinen har fået støtte fra:

500 aktionærer 1,4 mio kr.: 2016-2022
Innovationsfonden 0,4 mio kr.: 2017-2018
Århus Kommunes VTU fond 1,0 mio kr.: 2019
Kärcher: lånt redskabsbærer til værdi af 160.000 kr.: 2019

Vi er 500 aktionærer

Du har taget et enkelt og konkret medansvar for miljøet og klimaet med et medejerskab i udvikling af ukrudtsmaskinen Weed Fighter fra Fremtidens Miljø.

De første maskiner udvikles til kommuner og boligforeninger.

Senere udvikles maskiner til private og til jordbruget