Investorfradrag

OBS: Vi indhenter ikke revisorerklæring til brug for investorfradrag i alle tegningsrunder. Men er der en investor, der tegner mindst 100 aktier, og senest 3 dage før tegningsfristens udløb beder om investorfradrag, via nedenstående formular, rekvirerer vi revisorerklæring for den pågældende tegningsrunde.

Kort om investorfradragsloven:

Fra 1. januar 2019 er det muligt at opnå investorfradrag når man som person investerer i opstarts- og vækstvirksomheder. (Fremtidens Miljø opfylder betingelserne)
Fradraget gives kun til personer der investerer, ikke til virksomheder. Klik og læs Investorfradragsloven
For at fradraget kan opnås skal både virksomhed og investor opfylde nogle krav:
 
Fremtidens Miljø skal:
Have en revisorerklæring på at vi opfylder kravene i Investorfradragsloven, og indberette navn, adresse og cpr. nr. til skattemyndighederne på de personer der ønsker at gøre brug af dette fradrag.

    Jeg har købt aktierne som privatperson (ikke gennem min virksomhed)

    Jeg ønsker at Fremtidens Miljø indberetter i Skattevæsenet, at jeg ønsker at gøre brug af investorfradrag for indskud i Fremtidens Miljø. CPR-nummer slettes når Skat har fået oplysningerne.