Som investor i Fremtidens Miljø kan private opnå investorfradrag i visse tegningsrunder.

Fradraget kræver at Fremtidens Miljø, via vores revisor, indberetter til Skattemyndighenderne, at du ønsker investorfradrag. I den anledning får vi brug for dit cpr. nr. sidst på året, for at vi kan indberette korrekt i forhold til Skat.

Investorfradraget forudsætter desuden, at Fremtidens Miljø fremskaffer en revisorerklæring, der godtgør at vores virksomhed opfylder kravene til at vore investorer kan opnå investorfradrag. Fremtidens Miljø opfylder disse krav, men revisoren skal bevidne det for hver tegningsrunde. Og da det medfører en omkostning på ca. 3.000 kr. pr. tegningsrunde, tilbyder vi kun investorfradrag på følgende vilkår:

Mindst én investor tegner minimum 100 aktier, og beder om investorfradraget, før udløbet af tegningsfristen. Herefter kan alle få fradraget, hvis de har tegnet mindst 10 aktier i samme tegningsrunde.

    Jeg har købt aktierne som privatperson (ikke gennem min virksomhed)

    Jeg ønsker at Fremtidens Miljø indberetter i Skattevæsenet, at jeg ønsker at gøre brug af investorfradrag for indskud i Fremtidens Miljø. CPR-nummer slettes når Skat har fået oplysningerne.