Investorfradrag

Fra 1. januar 2019 er det muligt at opnå investorfradrag når man som person investerer i opstarts- og vækstvirksomheder som Fremtidens Miljø. 
 
For at fradraget kan opnås skal både virksomhed og investor opfylde nogle krav: 
 
Fremtidens Miljø skal:
 
Have en revisorerklæring på at vi opfylder kravene i Investorfradragsloven, og indberette navn, adresse og cpr. nr. til skattemyndighederne på de personer der ønsker at gøre brug af dette fradrag. 
 
Vi har revisorerklæringer, sådan at du kan få investorfradrag, for tegningsrunderne med tegningsfrist 4. maj og 15. september 2019
 
 
Som investor skal du: 
 
Senest 31. december 2019 meddele Fremtidens Miljø på nedenstående formular, at du ønsker at gøre brug af investorfradraget. 
 
Fradraget gives kun til personer der investerer, ikke til virksomheder. Klik og læs Investorfradragsloven
 
 
 
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

 

Se vores facebookside her