Investorfradrag

Fra 1. januar 2019 er det muligt at opnå investorfradrag når man investerer i opstarts- og vækstvirksomheder som Fremtidens Miljø. 
 
For at fradraget kan opnås skal både virksomhed og investor opfylde nogle krav: 
 
Fremtidens Miljø skal:
 
Have en revisorerklæring på at vi opfylder kravene i Investorfradragsloven. Dette har vi for tegningsrunden der sluttede 4. maj 2019.
 
Derudover forventer vi at få det for indeværende tegningsrunde, der slutter 15. september 2019.
 
Derudover skal vi indberette navn, adresse og cpr. nr. til skattemyndighederne på de personer der ønsker at gøre brug af dette fradrag. 
 
Som investor skal du: 
 
Senest 31. december 2019 meddele Fremtidens Miljø på nedenstående formular, at du ønsker at gøre brug af investorfradraget. 
 
Fradraget gives kun til personer der investerer, ikke til virksomheder. Vær også opmærksom på 3 og 6  Investorfradragsloven
 
 
 
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Klik: Tilmeld nyhedsbrev

Se vores facebookside her