Investorfradrag

Fra 1. januar 2019 er det muligt at opnå investorfradrag når man som person investerer i opstarts- og vækstvirksomheder som Fremtidens Miljø. 
 
For at fradraget kan opnås skal både virksomhed og investor opfylde nogle krav: 
 
Fremtidens Miljø skal:
 
Have en revisorerklæring på at vi opfylder kravene i Investorfradragsloven, og indberette navn, adresse og cpr. nr. til skattemyndighederne på de personer der ønsker at gøre brug af dette fradrag. 
 
Vi har revisorerklæringer, sådan at du kan få investorfradrag, for tegningsrunden med tegningsfrist 20. september 2020
 
 
Som investor skal du: 
 
Senest 31. december 2020 meddele Fremtidens Miljø på nedenstående formular, at du ønsker at gøre brug af investorfradraget. 
 
Fradraget gives kun til personer der investerer, ikke til virksomheder. Klik og læs Investorfradragsloven
 

OBS

Vi indhenter ikke revisorerklæring til brug for investorfradrag i alle tegningsrunder. Men er der en investor, der tegner mindst 100 aktier, og senest 14 dage før tegningsfristens udløb beder om investorfradrag, rekvirerer vi revisorerklæring for den pågældende tegningsrunde. 
 
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Tilmeld nyhedsbrev: klik her 
Se vores facebookside her