Prototype 1 fra 2019

 
De første maskiner udvikles til kommuner og boligforeninger. 
 
Senere udvikles maskiner til private og til jordbruget
 
 

Ukrudtsmaskinen Weed Fighter

Efter omfattende udviklings- og testarbejder, hvor vi først har udviklet metoden, er vi nu lang i forhold til at udvikle maskinen der kan arbejde med metoden. Efter en række testmaskiner byggede vi i 2019 den første egentlige prototype. 
 
Prototype 1 har givet os en række værdifulde erfaringer, sådan at vi nu har et rigtigt godt grundlag for udvilingen af prototype 2, der forventes at kunne bruges som skabelon for de første salgsmaskiner. 
 
Prototype 1 og 2 består af 2 sektioner á 40 cm. Ved hjælp af disse 40 centimeters sektioner kan vi på en enkel måde udvikle maskiner på henholdsvis 40, 80 og 120 cm bredde. Ligeledes kan brugeren skifte mellem én og flere sektioner afhængigt af bredden på det areal der skal behandles for ukrudt. Det sparer megen energi, da ukrudtet ofte kun står i striber. 

Prototype 1 havde kun lille effekt, og skulle især vise om vi havde den rigtige metode til at producere damp. Da vi nu har det klarlagt, bygger vi prototype 2 med fuld effekt på dampen. Samtidig arbejder vi med at koble mikrobølger på. 
 
Vores maskiner kommer i to udgaver: med og uden mikrobølger. Desuden kommer maskinerne uden mikrobølger med forskellig effekt til små og store araler, hvor man typisk har forskellig fremkørselshastighed. 

Til private satser vi i første omgang på at udvikle udlejningsmaskiner, samt at gøre det nemt for entreprenører at tilbyde ukrudtsbekæmpelse med vores maskiner.

Vores maskiner kan bekæmpe ukrudt alle de steder, hvor bevoksningen skal fjernes helt.
 
Weed Fighter udvikles af:

Teknologi:

Vores teknologi bygger på kombinationsbehandling med opvarmning, gør at vi kan opnå mikrobølgernes gode effekt, og samtidig  behandle mange kvadratmeter pr. time, selvom den mængde mikrobølgeenergi vi anvender er så lille, at mikrobølgerne alene kun klarer få kvadratmeter i timen. 
 
Opvarmningen foregår en en ny og effektiv metode med damp

Holdet bag teknikken 

 
 
 

Udviklingsselskab

 
Ukrudtsmaskinen Weed Fighter bliver udviklet i udviklingsselskabet Weed Fighter ApS, som ejes 100 % af Fremtidens Miljø A/S.
 
 
 
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Tilmeld nyhedsbrev: klik her 
Se vores facebookside her