Ukrudtsmaskinen Weed Fighter

Efter omfattende udviklings- og testarbejder, hvor vi har bygget og testet forskellige testmaskiner, har vi nu færdigudviklet metoden. Vi er derfor i gang med udvikling af prototypen, som skal ud at køre i maj måned 2019, når den er færdigbygget på Yding Smedie & Maskiner.

Prototypen bliver en 80 cm bred enhed, som er delt i 2 sektioner á 40 cm. Ved hjælp af disse sektioner kan vi på en enkel måde udvikle maskiner på henholdsvis 40, 80 og 120 cm bredde. Ligeledes kan brugeren skifte mellem én og flere sektioner afhængigt af bredden på det areal der skal behandles for ukrudt.

Senere kan den 40 cm brede behandlingsenhed med fuld effekt udvikles til behandling af kantsten og lignende.

Til private der ikke har behov for så stor fremkørselshastighed, kan 40 cm enheden monteres med mindre effekt, og evt. stilles til rådighed som som udlejningsmaskine.

Prototypen monteres på en Kärcher redskabsbærer som den der ses her på siden.

Prototypen testes på fortove og cykelstier i Århus Kommune.
 
Maskinen kan bekæmpe ukrudt alle de steder, hvor bevoksningen skal fjernes helt.
 
Weed Fighter udvikles af:
 

Udviklingsselskab

 
Ukrudtsmaskinen Weed Fighter bliver udviklet i udviklingsselskabet Weed Fighter ApS, som ejes 100 % af Fremtidens Miljø A/S.

Redskabsbæreren som Kärcher udlåner til projektet i 2019:

 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Tilmeld nyhedsbrev: klik her 
Se vores facebookside her