} })});
Ukrudtsmaskinen / Sikkerhed

Sikkerhed

Mikrobølger er energi, som først og fremmest opvarmer vand. Dermed opvarmes også organisk væv. Så for at sikre, at der ikke kan ske skader ved brug - og utilsigtet brug - af maskinerne, bliver der indbygget flere sikkerhedsforanstaltninger.
 
Derudover har det vist det sig, at vi forholdsvis simpelt kan skærme maskinen, så vi undgår uønskede mikrobølger udenfor maskinen.