Genstridigt ukrudt

Weed Fighter klarer også genstridigt ukrudt som f.eks. strandvejbred, der bedre end andre planter tåler vejsalt og normal varmebehandling med gasbrænder. 
 
 

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse

Pesticider:

Pesticider er en fællesbetegnelse for gifte / sprøjtegifte der er udviklet til at dræbe biologiske organismer som planter (herunder ukrudt), svampesygdomme og insekter. 
 
Ofte bruges ord som planteværnmidler og plantebeskyttelsesmidler om pesticider, uanset om sprøjtegiftene beskytter planterne mod svampe og insekter, eller om der netop er tale om ukrudtsgifte, der dræber planterne. 
 
Herbicider er ukrudtsgifte
Fungicider er svampegifte
Insectisider er insektgifte
 
Da pesticider er designet til at dræbe biologiske organismer, er det ikke unaturligt, at de også kan påvirke mennesker. Derfor er der grænseværdier for hvor mange pesticidrester der må være i eksempelvis drikkevand og madvarer.
 
Udfordringen er, at tæller man pesticernes nedbrydningsprodukter med, skal vi forholde os til flere tusinde giftstoffer. Og ingen har overblik over alle disse gifte, og den coctaileffekt der kan opstå når de optræder sammen, og kan forstærke hinandens virkning. Samtidig er det ikke muligt at holde giftene inde i velkontrollerede systemer. Derfor er vi alle med i et yderst usikkert fuldskala eksperiment. 

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse:

Hvor pesticiderne bekæmper ukrudtet ved hjælp af giftig kemi, kan de pesticidfrie metoder deles op i: 
 
A) Fysiske metoder
B) Termiske metoder
 
De fysiske metoder er f.eks. luge, hakke, rive, harve, pløje, grave, stålbørste. 
 
Mikrobølger er elektromagnetiske bølger på linie med radiobølger. Mikrobølgerne virker fysisk, ved at sætte vand og saltioner i svingninger, så det isoleriede lag omkring planterne forstyrres, hvorved opvarmningen foregår hurtigere.
  
De termiske metoder er f.eks. gasbrændere, damp, varmt vand etc. 
 
Det der adskiller Weed Fighter fra andre metoder er kombinationen af flere metoder, samt at metoden anvender en ny og mere effektiv teknologi til fremstilling af damp.
 

Pesticider og pesticidfri bekæmpelse

 
 
 
 
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Tilmeld nyhedsbrev: klik her 
Se vores facebookside her