Om aktier

Hvad er aktier:

Aktier er værdipapirer, der gør at vi kan eje noget sammen. Når man køber aktier køber man en lille andel af en virksomhed / et selskab. Med en aktie i Fremtidens Miljø, bliver man medejer i selskabet og de ukrudtsmaskiner vi udvikler. 
 
Man kan aldrig miste mere end man har givet for sine aktier, hvilket er bestemt i Selskabsloven
 
De regler der gælder for et aktieselskab er bestemt i Selskabsloven, og i selskabets Vedtægter. 
 

Aktier og skat

Aktier skal ikke opgives på selvangivelsen. Men har man gevinst eller tab på sine aktier, skal det indberettes. 
 
Gevinst på aktier opstår hvis man får udbytte, eller hvis man sælger aktierne til højere kurs end man har købt dem. Tab opstår hvis man sælger aktierne til en lavere kurs end man har købt dem for. - Ved udbetaling af udbytte indberetter Fremtidens Miljø dette til Skat.

Når en del af overskudet udbetales som udbytte, får hver aktie lige stor del af udbyttet. Har man 10 aktier får man 10 gange så meget som hvis man kun har 1 aktie.
 

Aktiernes kurs:  

Aktiernes kurs bestemmes i reglen af udbud og efterspørgsel, hvor selskabets værdi spiller en stor rolle. Derfor er aktiekurserne i Fremtidens Miljø også steget i takt med udviklingen af ukrudtsmaskinen. Fremtidens Miljø har dog valgt at holde en relativ lav kurs, da aktiesalget og fremdriften i udviklingsarbejdet er meget vigtigt for selskabet. 
 
Aktiekurser ligger i reglen mellem kurs 100 og kurs 10.000.
 
Kurs 100 betyder at aktien koster 100 % af pålydende. Er aktiens pålydende = 100 kr. og kursen = 100, koster aktien 100 kr. 
 

Kapitalklasser og tegningsrunder 

Fremtidens Miljø har, som mange andre selskaber, to kapitalklasser: A aktier og B aktier. I Fremtidens Miljø får A og B aktier lige stor andel af udbyttet. Men mens B aktier hver har én stemme på generalforsamlingen, har A aktierne hver 1.000 stemmer, således at vi ikke risikerer fjentlig overtagelse af virksomheden ved at udbyde aktierne offentligt. 
 
Hver pulje af aktier udbydes kun i en bestemt periode. Når puljen er fuldtegnet, eller tegningsperioden er udløbet, og vi har opnået minimumstegning, sender vi dit aktionærbevis indenfor 3 uger. Først på dette tidspunkt trækker vi pengene for aktierne.
 

Socialøkonomisk ansvarlig virksomhed:  

Fremtidens Miljø er registreret som socialøkonomisk virksomhed, på baggrund af at vi løser samfundsmæssige opgaver på miljøområdet. Registreringen indebærer bl.a. at en del af overskuddet skal geninvesteres.
 

Vi står til regnskab

For at hæve penge fra aktiekontoen skal både bestyrelsesformanden og direktøren skrive under. 
 
Vores regnskaber revideres hvert år af en statsautoriseret revisor, og regnskabet fremlægges for de aktionærer der ønsker det.
 
 
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Tilmeld nyhedsbrev: klik her 
Se vores facebookside her