Miljø

Miljømæssigt er ukrudtsbekæmpelse med mikrobølger en stor gevinst:

 
1) Metoden efterlader ikke kemiske stoffer ud over den CO2. Og selv her er mængden en del mindre end for en gasbrænder. 
 
2) Mikrobølgerne dræber flere af planterne end f.eks. en gasbrænder. Overlevende planter får dværgvækst. Samtidig er mikrobølgerne effektive i forhold til planernes vækstpunkter og ukrudts frø. Derfor kan man nøjes med få mikrobølgebehandlinger pr. år. 
 
3) Den gode effektivitet og lave behandlingspris pr. kvadratmeter gør det mere attraktivt at vælge pesticidfri ukrudtsbekæmpelse. Derved får vi både et bedre miljø samt muligthed for billigere / flere økologiske produkter.
 
4) Effekten af vores metode er dokumenteret af et stort dansk og uvildigt institut. Du kan få testrapporten tilsendt ved bestilling på dette link: Fremsendelse af testrapport
 
Den offentlige sektor er forpligtet til at bekæmpe ukrudt pesticidfrit på færdselsarealer.  Ukrudtsbekæmpelse på belægninger, Skov & Landskab og Miljøstyrelsen.
 
 
 
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

 

Se vores facebookside her