Miljø

Miljø- og klimamæssigt er ukrudtsbekæmpelse hvori mikrobølger en stor gevinst:

 
1) Metoden efterlader ikke kemiske stoffer ud over CO2, som alle pesticidfrie metoder gør det. Men ved at lade mikrobølger indgå i behandlingen, bliver behandlingen mere effektiv, hvorved udledningen af CO2 reduceret betragteligt i forhold til andre metoder. 
 
2) Mikrobølgerne dræber flere af planterne end f.eks. en gasbrænder, og har større evne til at trænge ned i planternes vækstpunkter. Samtidig er genvæksten for overlevende planter langsommere. 
 
3) Den gode effektivitet og lave behandlingspris pr. kvadratmeter pr. år gør det mere attraktivt at vælge pesticidfri ukrudtsbekæmpelse. Derved får vi både et bedre miljø samt muligthed for billigere / flere økologiske produkter.
 
4) Effekten af vores metode er dokumenteret af et stort dansk og uvildigt institut. Du kan få testrapporten tilsendt ved bestilling på dette link: Fremsendelse af testrapport
 
Den offentlige sektor er forpligtet til at bekæmpe ukrudt pesticidfrit på færdselsarealer.  Ukrudtsbekæmpelse på belægninger, Skov & Landskab og Miljøstyrelsen.
 
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Tilmeld nyhedsbrev: klik her 
Se vores facebookside her