Med et økologisk juletræ kan du byde naturen indenfor, uden at sige ja til 50 ton Roundup, samt de mange andre sprøjtegifte der hvert år bruges til dyrkning af gran i Danmark, og som belaster vores grundvand. 

Bestil til levering 18-21 december, klik her

- Fair priser og billig levering til Jylland*, Fyn og Sjælland 

* inkl. brofaste øer vest for Lillebælt
 

Også vælg selv juletræer på vores adresse

Forretningebetingelser vedr. aktietegning

Aktietegning

Som aktionærer i Fremtidens Miljø er du på en enkel og konkret måde med til at tage medansvar for miljøet og vores sundhed. Samtidig bliver du medejer og får del i overskuddet.

Da vi anvender emailadressen som unik identifikation kan der kun registreres én ejer på hver emailadresse

Som socialøkonomisk virksomhed udbetaler Fremtidens Miljø op til 25 % af overskuddet, mens resten geninvesteres i nye miljøprojekter, eller anvendes til konsolidering. Også de nye projekter får du naturligvis udbytte af.

De aktier du tegner via Fremtidens Miljø´s hjemmeside er B aktier, hver med én stemme på generalforsamlingen og med samme andel i udbyttet som A aktier

Det er dit ansvar som aktionær at oplyse Fremtidens Miljø A/S om navne- og adresseændringer, herunder også ændringer i e-mailadresse. Korrekt registrering i ejerbogen er en forudsætning for udbetaling af udbytte og senere salg af aktierne.

Når du accepterer handelsbetingelserne skriver du samtidig under på at du er over 18 år og myndig. Er du under 18 år, eller ikke myndig, skal du maile dine forældres eller værges tilladelse til at købe aktier til os på salg@fremtidensmiljo.dk

Du bekræfter også, at såfremt du ikke skattepligtig i Danmark, vil du oplyse dit cpr. nr., samt oplyse i hvilket land du er skattepligtig. - Uden disse oplysninger må vi ikke udbetale udbytte til aktionærer.

Du skal være opmærksom på, at enkeltmandsvirksomheder ifølge lovgivningen ikke har lov at tegne aktier, hvorimod selskaber gerne må. Tegner du aktier med din virksomhed som betaler, skal du oplyse dette, samt oplyse din virksomheds cvr. nr.

Når du modtager en bestillingsbekræftelse fra os, er din bestilling accepteret, og der er indgået en købsaftale. Vi råder dig til at gemme bestillingsbekræftelsen til fremtidig kontakt med os.

Vi kan dog af forskellige årsager vælge at afslå en tegning, for eksempel hvis du opgiver ukorrekte oplysninger, ikke er myndig, ikke er skattepligtig i Danmark, og ikke vil oplyse dit cpr. nr., handelen på andre måder ikke er juridisk gyldig, eller hvis du eller din virksomhed direkte modarbejder Fremtidens Miljø A/S .

For aktier gælder bestemmelserne i vedtægterne, og i selskabsloven.
Aktier
Aktier er værdipapirer, der kan stige i værdi, hvis det går godt, og falde i værdi, hvis det går dårligt for Fremtidens Miljø. Skulle det meget uheldige ske, at Fremtidens Miljø går konkurs, bliver dine aktier værdiløse. Du kan dog aldrig miste mere, end du har betalt for dine aktier. Se selskabslovens § 5 stk 1

Forsendelse / levering
Indenfor 21 dage efter udløbet af aktietegningsfristen registrerer vi din tegning i ejerbogen, såfremt der er opnået minimumstegning. Samtidig sender vi dig en e-mail med informationerne herom, samt dit aktionærbevis. Fra dette tidspunkt er du aktionær i Fremtidens Miljø A/S.

Betaling
Har du betalt med betalingskort eller mobilepay hæver vi føst betalingen dine aktier er registreret i ejerbogen. Såfremt du har betalt ved bankoverførsel og vi ikke har opnået minimumstegning refunderer vi din indbetaling.

Administrationsgebyr
Da der er en del administration knyttet hver tegning, og dette arbejde er ens uanset antallet af aktier i en tegning, opkræver vi et administrationsgebyr på 25 kr. pr. aktietegning.

Investering som virksomhed og invetostorfradrag
Selskaber som f.eks. ApS, A/S må gerne købe aktier. Investorfradrag kan dog kun opnås når man investerer som privatperson. Såfremt der i en tegningsrunde er mindst en privatperson der tegner mindst 100 aktier senest 14 dage før tegningsfristen, og gør Fremtidens Miljø opmærksomme på at man ønsker at benytte sig af investorfradag, vil Fremtidens Miljø tilstræbe at indhente revisorerklæring. Fremtidens Miljø påtager sig dog ikke noget ansvar i den anledning.

Efter lovgivningen har enkeltmandsvirksomheder ikke lov at investere aktier.

Samtykke
Når du accepterer forretningsbetingelserne giver du samtidig samtykke til at vi opbevarer dine personlige data, som du indtaster i aktiewebshoppen. Dette er nødvendigt af hensyn til den lovpligtige ejerbog.

Persondata beskyttelse
Fremtidens Miljø A/S opbevarer og behandler persondata fortroligt, og videregiver ikke persondata udover hvad vi er eller kan blive forpligtede til i forhold til lovgivning eller på anden vis. Klik her for at læse om vores cookie og privatlivspolitik

Fortrydelsesret
Du kan fortryde din aktietegning, ved at underrette os inden for 14 dage fra den dag du har tegnet aktierne, og dermed modtaget mailkvittering fra webshoppen. Du skal i dette tilfælde sende os en fortrydelsesmeddelelse ved at returnere din emailkvittering fra webshoppen til salg@fremtidensmiljo.dk I mailen skal du skrive at du fortryder din aktietegning.

I tilfælde af at pengene allerede er hævet, refunderer vi din indbetaling ved bankoverførsel.

Reklamationsret
Du har 24 måneders reklamationsret i forhold til fejl i registrering i ejerbog og ejerbevis. Eventuel reklamation skal ske indenfor 2 måneder efter du har registreret fejlen.

Hæftelse
Kapitalejerne hæfter alene med deres indskud i selskabet. - Se selskabslovens § 5

Tak
Fremtidens Miljø siger tak for din aktietegning, og håber, at du bliver glad for det!
 
Klik her for at gå til: Cookie og privatlivspolitik
 
 
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

 

Se vores facebookside her