} })});
Om Fremtidens Miljø / Bliv medejer
 

Dine penge

Dine penge bliver brugt til udvikling af ukrudtsmaskinen "Weed Fighter".
 
Betaling for aktier står på en konto i Merkur. Pengene kan kun hæves herfra, såfremt både direktøren og bestyrelsesformanden skriver under på transaktionen.
 
Pengene i Fremtidens Miljø A/S administreres af bestyrelsen.

Bliv medejer

For udførlig information læs vedtægter.
 
Som aktionærer i Fremtidens Miljø for du del i overskuddet. Samtidig bliver du medejer i en virksomhed, der geninvesterer en del af overskuddet i nye miljøprojekter. Derfor har Erhvervsstyrelsen registreret Fremtidens Miljø A/S som en socialøkonomisk virksomhed.
 
Aktier er værdipapirer, der kan stige i værdi, hvis det går godt, og falde i værdi, hvis det går dårligt for Fremtidens Miljø. Skulle det meget uheldige ske, at Fremtidens Miljø går konkurs, bliver dine aktier værdiløse. Du kan dog aldrig miste mere, end du har betalt for dine aktier. Se selskabslovens § 5 stk 1
 
Du modtager en mail når vi har registreret dit køb, og snarest herefter modtager du dit ejerbevis.

Aktiekøb:  klik på aktionærbeviset

 
 
 
 
Over de første 2 år forventes udviklingen at koste omkring 3 mill. kr. Udviklingsomkostningerne forventes dækket via aktiesalg, større investorer og fondsmidler.

Du har 14 dages fortrydelsesret på aktiekøb.

Ønsker du ikke længere at beholde dem, kan du sælge dem.

Har du spørgsmål, kan du stille dem på denne mailadresse: salg@fremtidensmiljo.dk

Læs også om: forretningsbetingelser