Med et økologisk juletræ kan du byde naturen indenfor, uden at sige ja til 50 ton Roundup, samt de mange andre sprøjtegifte der hvert år bruges til dyrkning af gran i Danmark, og som belaster vores grundvand. 

Bestil til levering 18-21 december, klik her

- Fair priser og billig levering til Jylland*, Fyn og Sjælland 

* inkl. brofaste øer vest for Lillebælt
 

Også vælg selv juletræer på vores adresse

Aktieudbud kurs 220

Fremtidens Miljø udbyder B aktier for minimum 1.000 kr. og maksimum 250.000 kr. nominelt.

§ 159 - 2:

Tegningskursen er 220, og aktiernes pålydende er 100 kr. Mindste tegning er 1 aktie

§ 159 - 3:

De nye kapitalandele giver stemmeret og udbytteret når de er noteret i ejerbogen, senest 14 dage efter tegningsfristens udløb.

§ 159 - 4:

De anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen er:

Lønomkostninger = 1.000 kr.

Kortindløser (1,45 %) = 300 kr.

I alt = 1.300 kr.

§ 159 - 5

Tegningsfristen er 15/1 – 2020

Aktionærerne adviseres senest 25/11 -2019

Nuværende aktionærer har fortegningsret indtil 15/12 - 2019

§ 159 - 6:

Kapitalandelene skal indbetales senest en uge efter tegningsperiodens udløb.

Aktietegning og reservation af beløb sker i webshop. De reserverede beløb hæves såfremt der er opnået minimumstegning, tidligst ved tegningsfristens udløb, og senest 2 uger efter denne. Udover betaling med kort og mobilepay i webshoppen er der mulighed for at foretage bankoverførsel.

Fordeling ved overtegning: Der lægges kun aktier i webshoppen svarende til udbuddet, og i tilfælde af overtegning fordeles aktierne efter først til mølle princippet

§159 - 7

Kapitalandelene kan udelukkende indbetales kontant

§ 159 - 8

De nye kapitalandele kan ikke indbetales ved konvertering af gæld

§ 159 - 8 stk 2

Det besluttes at § 156 stk 3 fraviges

§ 159 - 8 stk 2

Ved tegningsrundens udløb foretages ændringer i vedtægterne svarende til opnået kapitalforhøjelse og overkurs
 
 
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

 

Se vores facebookside her