Efter 3 1/2 års sagsbehandling hos miljømyndigheder, har vi nu endelig afklaring på hvordan vi skal dokumentere, at de salte vi bruger som acceleratorer ikke har giftvirkning. 

Dokumentationen skal foretages af et godkendt og uvildigt firma. Omkostningen er nødvenlig for at få investorer ind, og færdigudvikle maskinerne. 

Til gengæld har vi eneret på vore kombinationsbehandlinger

 

Tag ansvar for miljø og klima sammen med os

Fremtidens miljø er meget tæt på at få en ny miljø- og klimavenlig ukrudtsmaskine på markedet.

Både kemiske ukrudtsgifte og traditionelle gasbrændere kan erstattes af vores ukrudtsmaskine, Weed Fighter

Hjælp os over målstregen med at få de første maskiner på markedet: køb aktier nu

Aktuelt aktieudbud

Efter selskabslovens § 159 vedtages følgende kapitalforhøjelse
§ 159 Stk. 1:
Fremtidens Miljø udbyder aktier for minimum 5.000 kr. og maksimum 500.000 kr. nominelt.
§ 159 stk. 2:
Tegningskursen er 200, og aktiernes pålydende er 100 kr.
§ 159 Stk. 3:
De nye kapitalandele giver stemmeret og udbytteret når de er noteret i ejerbogen
§ 159 Stk. 4:
De anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen omfatter video (2.000 kr.) + gebyr til Erhvervsstyrelsen (180 kr.) i alt = 2180 kr.
§ 159 stk. 5
Tegningsfristen er 30/8 - 2020.
Aktionærerne har fortegningsret til forholdsmæssig tegning af nye aktier, såfremt de gør krav herpå senest 2 uger før udløb af tegningsfristen.
§ 159 Stk. 6:
Kapitalandelene skal indbetales senest en uge efter tegningsperiodens udløb.
Aktietegning og reservation af beløb sker i webshop. De reserverede beløb hæves ved tegningsfristernes udløb, såfremt der er opnået minimumstegning, og efter registrering i ejerbogen, samt hos Erhvervsstyrelsen.
Fordeling ved overtegning: Der lægges kun aktier i webshoppen svarende til udbuddet, og i tilfælde af overtegning fordeles aktierne efter først til mølle princippet, dog under hensyntagen til aktionærernes fortegningsret.
§ 159 Stk. 7 og 8:
Kapitalandelene kan udelukkende indbetales kontant
Stk. 8.2:
På forespørgsel fremsender selskabet seneste årsrapport + ledelsens beretning om væsentlige begivenheder siden
Stk. 8.3:
Ved tegningsrundens udløb foretages ændringer i vedtægterne svarende til opnået kapitalforhøjelse og overkurs

Således vedtaget på bestyrelsesmøde 18/6 2020
 

 

 

Læs hele artiklen, klik her: 

Bayer forhandler om Roundup-forli til 10 mia. dollar

 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Tilmeld nyhedsbrev: klik her 
Se vores facebookside her