Aktuelt aktieudbud

Efter selskabslovens § 159 udbyder Fremtidens Miljø følgende:

§ 159 Stk. 1:
A)Fremtidens Miljø udbyder aktier for minimum 10.000 kr. og maksimum 113.000 kr. nominelt.
§ 159 stk. 2:
Tegningskursen er 200, og aktiernes pålydende er 100 kr.
§ 159 Stk. 3:
De nye kapitalandele giver stemmeret og udbytteret 2 uger efter tegningsfristens udløb
§ 159 Stk. 4:
De anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen omfatter revisorerklæring og gebyr til erhvervsstyrelsen, samt gebyr til kortindløser, i alt 6.457 kr.
§ 159 stk. 5
Tegningsfristen er 12/4 2020.
Aktionærerne har fortegningsret til forholdsmæssig tegning af nye aktier, såfremt de udnytter, eller påberåber sig denne ret senest 2 uger efter afsendelse af underretningen om kapitalforhøjelsen.
§ 159 Stk. 6:
Kapitalandelene skal indbetales senest en uge efter fuldtegning, eller tegningsperiodens udløb. Aktietegning og reservation af beløb sker i webshop. De reserverede beløb hæves ved fuldtegning, eller ved tegningsfristens udløb, såfremt der er opnået minimumstegning. Aktierne registreres i ejerbogen og hos Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter tegningsfristens udløb.
Fordeling ved overtegning: Der lægges kun aktier i webshoppen svarende til udbuddet, og i tilfælde af overtegning fordeles aktierne efter først til mølle princippet, dog under hensyntagen til aktionærernes fortegningsret.
§ 159 Stk. 7:
Kapitalandelene kan udelukkende indbetales kontant
§ 159 stk. 8:
Kapitalandelene kan ikke indbetales ved konvertering af gæld.
Stk. 8.2:
På forespørgsel fremsender selskabet seneste årsrapport + ledelsens beretning om væsentlige begivenheder siden
Stk. 8.3:
Ved tegningsfristens udløb foretages ændringer i vedtægterne svarende til opnået kapitalforhøjelse og overkurs
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Tilmeld nyhedsbrev: klik her 
Se vores facebookside her