Vores prototype er endelig kommet hjem fra maskinværkstedet, og skal bare have monteret de sidste ledninger på vores eget værksted. Derefter skal den på Have- og Landskabsudstilling i Slagelse, og så ud at arbejde og skabe resultater 

 Aktieudbud kurs 200, tegningsfrist 15. september 2019

Efter selskabslovens § 159 foreslås følgende kapitalforhøjelse

§ 159 Stk. 1:

Fremtidens Miljø udbyder aktier for minimum 1.000 kr. og maksimum 1.000.000 kr. nominelt.

§ 159 stk. 2:

Tegningskursen er 200, og aktiernes pålydende er 100 kr.

§ 159 Stk. 3:

De nye kapitalandele giver stemmeret og udbytteret når de er noteret i ejerbogen

§ 159 Stk. 4:

De anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen er:

Crowdfunding video = 0 kr.

Infomøder = 0 kr.

Lønomkostninger = 10.000 kr.

Markedsføring = 5.000 kr.

Betalingsløsning 3 mdr. = 950 kr.

Kortindløser (1,45 %) = 5.000 kr.

Revisorerklæring = 3.000 kr.

I alt = 23.950 kr.

§ 159 stk. 5

Tegningsfristen er 15/9 – 2019

Aktionærerne adviseres senest 9/6 -2019

§ 159 Stk. 6:

Kapitalandelene skal indbetales senest en uge efter tegningsperiodens udløb.

Aktietegning og reservation af beløb sker i webshop. De reserverede beløb hæves ved tegningsfristernes udløb, såfremt der er opnået minimumstegning. Herefter registreres aktierne i ejerbogen og hos Erhvervsstyrelsen.

Fordeling ved overtegning: Der lægges kun aktier i webshoppen svarende til udbuddet, og i tilfælde af overtegning fordeles aktierne efter først til mølle princippet

§ 159 Stk. 7 og 8:

Kapitalandelene kan udelukkende indbetales kontant

Stk. 8.2:

På forespørgsel fremsender selskabet seneste årsrapport + ledelsens beretning om væsentlige begivenheder siden, herunder rapporten fra Teknologisk Institut

Stk. 8.3:
Ved tegningsrundens udløb foretages ændringer i vedtægterne svarende til opnået kapitalforhøjelse og overkurs

Bliv synlig ligesom disse virksomheder, der støtter Fremtidens Miljø: 
Køb din synlighed her: Sponsoraftale

Yding Smedie og Maskiner
Egeskovvej 10
8700 Horsens 
 
Kyst- og Fjordcentret
Voer Færgevej 123
8950 Ørsted

Facebook 
 Green Andersen
Strandgade 4B
1401 KØBENHAVN K

 KropsÅnd 
Holistisk Integreret Terapi
Holger Danskes Vej 3B
2000 Frederiksberg
Kinesiologi Liv 
Bojsensvej 1A
8751 Gedved 
 
 Skanderborg Helsekost
Adelgade 132
8660 Skanderborg 
 
 Sundhedskost
Frederiks Alle 49-51
8000 Aarhus

Facebook
www.sundhedskost.dk 
Denne plads kan blive din
 
 
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Klik: Tilmeld nyhedsbrev

Se vores facebookside her