Aktieudbud kurs 200, tegningsfrist 15. september 2019

Efter selskabsloven samt vedtægternes punkt 4 er følgende kapitalforhøjelse vedtaget:

§ 159 - 1:

Fremtidens Miljø udbyder B aktier for minimum 15.000 kr. og maksimum 250.000 kr. nominelt.

§ 159 - 2:

Tegningskursen er 200, og aktiernes pålydende er 100 kr. Mindste tegning er 50 aktier

§ 159 - 3:

De nye kapitalandele giver stemmeret og udbytteret når de er noteret i ejerbogen, senest 14 dage efter tegningsfristens udløb.

§ 159 - 4:

De anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen er:

CF video, opdatering = 1.500 kr.

Infomøder = 500 kr.

Lønomkostninger = 1.000 kr.

Markedsføring = 0 kr.

Kortindløser (1,45 %) = 1.800 kr.

Revisorerklæring* = 3.000 kr.

I alt = 7.800 kr.

* Revisorerklæring fremskaffes kun såfremt der er tegnet mindst 100 aktier den 25/10 - 2019
§ 159 - 5

Tegningsfristen er 3/11 – 2019

Aktionærerne adviseres senest 18/10 -2019

Aktierne i dette udbud udbydes kun til eksisterende aktionærer

§ 159 - 6:

Kapitalandelene skal indbetales senest en uge efter tegningsperiodens udløb.

Aktietegning og reservation af beløb sker i webshop. De reserverede beløb hæves, såfremt der er opnået minimumstegning, tidligst ved tegningsfristens udløb, og senest 6 uger efter tegningsfristens udløb. Udover betaling med kort og mobilepay i webshoppen er der mulighed for at foretage bankoverførsel.

Fordeling ved overtegning: Der lægges kun aktier i webshoppen svarende til udbuddet, og i tilfælde af overtegning fordeles aktierne efter først til mølle princippet

§159 - 7

Kapitalandelene kan udelukkende indbetales kontant

§ 159 - 8

De nye kapitalandele kan ikke indbetales ved konvertering af gæld

§ 159 - 8 stk 2

Det besluttes at § 156 stk 3 fraviges

§ 159 - 8 stk 2

Ved tegningsrundens udløb foretages ændringer i vedtægterne svarende til opnået kapitalforhøjelse og overkurs

Bliv synlig ligesom disse virksomheder, der støtter Fremtidens Miljø: 
Køb din synlighed her: Sponsoraftale

Yding Smedie og Maskiner
Egeskovvej 10
8700 Horsens 
 
Kyst- og Fjordcentret
Voer Færgevej 123
8950 Ørsted

Facebook 
 Green Andersen
Strandgade 4B
1401 KØBENHAVN K

 KropsÅnd 
Holistisk Integreret Terapi
Holger Danskes Vej 3B
2000 Frederiksberg
Kinesiologi Liv 
Bojsensvej 1A
8751 Gedved 
 
 Skanderborg Helsekost
Adelgade 132
8660 Skanderborg 
 
 Sundhedskost
Frederiks Alle 49-51
8000 Aarhus

Facebook
www.sundhedskost.dk 
Denne plads kan blive din
 
 
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

 

Se vores facebookside her