Kan du sælge, eller kender du en sælger?


Vi søger en sælger til at sælge ukrudtsmaskiner til professionelt brug hos kommuner, entreprenører, boligforeninger, kirkegårde mv. Vi har en del kontakter, og vi har aftale med et antal potentielle kunder om demonstration af maskinen.

Der er tale om brugervenlige maskiner, bygget op i en trailer. Disse maskiner er til brug på mindre arealer som helleanlæg, hjørner, kanter, under bænke, cykelstativer, i bede og lign. hvor vore store maskiner ikke kan komme til.
Senere kommer salget også til at omfatte større maskiner til fladebehandling af fortove, pladser og lignende.

I begyndelsen kan stillingen være ret fleksibel med et par dage om ugen, eller fuld tid. Senere fuld tid. 

Det vil være en fordel med kendskab til et eller flere af områderne: salg, driftsafdelinger hos kommuner og/eller entreprenører, samt ukrudtsbekæmpelse og færdselsarealer.

Geografisk arbejdsområde: primært vest for Storebælt, med base i Gedved ved Horsens.

Tiltrædelse snarest muligt.

Henvendelse: Jan Hugo Schmidt, direktør, Fremtidens Miljø
mail: jhs@fremtidensmiljo.dk
 
 

Tjen på dit grønne hjerte: invester i Fremtidens Miljø og klimaet, og få del i overskuddet fra salget af vore giftfrie ukrudtsmaskiner

Både kemiske ukrudtsgifte og traditionelle gasbrændere kan erstattes af vores ukrudtsmaskine, Weed Fighter,

der kommer ud til brugerne i 2021

Klik her: køb aktier
 

Aktuelt aktieudbud

Efter selskabslovens § 159 vedtages følgende kapitalforhøjelse
§ 159 Stk. 1:
Fremtidens Miljø udbyder aktier for minimum 10.000 kr. og maksimum 500.000 kr. nominelt.
§ 159 stk. 2:
Tegningskursen er 250, og aktiernes pålydende er 100 kr.
§ 159 Stk. 3:
De nye kapitalandele giver stemmeret og udbytteret når de er noteret i ejerbogen
§ 159 Stk. 4:
De anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen omfatter video (2.000 kr.) + gebyr til Erhvervsstyrelsen (180 kr.) i alt = 2180 kr.
§ 159 stk. 5
Tegningsfristen er 17. januar 2021 
Aktionærerne har fortegningsret til forholdsmæssig tegning af nye aktier, såfremt de gør krav herpå senest 2 uger før udløb af tegningsfristen.
§ 159 Stk. 6:
Kapitalandelene skal indbetales senest en uge efter tegningsperiodens udløb.
Aktietegning og reservation af beløb sker i webshop. De reserverede beløb hæves ved tegningsfristernes udløb, såfremt der er opnået minimumstegning, og efter registrering i ejerbogen, samt hos Erhvervsstyrelsen.
Fordeling ved overtegning: Der lægges kun aktier i webshoppen svarende til udbuddet, og i tilfælde af overtegning fordeles aktierne efter først til mølle princippet, dog under hensyntagen til aktionærernes fortegningsret.
§ 159 Stk. 7 og 8:
Kapitalandelene kan udelukkende indbetales kontant
Stk. 8.2:
På forespørgsel fremsender selskabet seneste årsrapport + ledelsens beretning om væsentlige begivenheder siden
Stk. 8.3:
Ved tegningsrundens udløb foretages ændringer i vedtægterne svarende til opnået kapitalforhøjelse og overkurs

Således vedtaget på bestyrelsesmøde 14. december 2020
 

Artikel på TV2 Østjylland. Klik på foto og læs   


 
 
 

 
 
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Tilmeld nyhedsbrev: klik her 
Se vores facebookside her