Gør som 500 andre aktionærer

 
Tag enkelt og konkret medansvar for miljøet og klimaet med et medejerskab i udviking af ukrudtsmaskinen Weed Fighter fra Fremtidens Miljø.

De første maskiner udvikles til kommuner og boligforeninger.

Senere udvikles maskiner til private og til jordbruget

Investorfradrag:

 
Såfremt en aktionær tegner mindst 100 aktier, og beder om investorfradrag senest 3 dage før tegningsfristen, skaffer vi den nødvendige revisorerklæring
 
Klik og læs om investorfradrag

Aktier

Klik på foto til aktiekøb i webshopppen

B aktie, pålydende 100 kr., kurs 250

 

Denne tegningsrunde slutter til midnat den 17. januar 2021:

 

Aktier

er værdipapirer, der gør at mange kan eje noget sammen. 
 
Som aktionær får du del i overskuddet og stemmeret på generalforsamlingen.
Du kan aldrig miste mere end du har betalt for aktierne.
 
Når du "tegner" aktier forpligter du dig til at købe dem når tegningsperioden er slut.
 
Så snart dine aktier er registreret i ejerbogen, er du medejer i Fremtidens Miljø og de ukrudtsmaskiner vi udvikler. 
 
Du kan læse mere om aktier og Fremtidens Miljø under menupunktet "Om", klik her
 
 

Projektstøtte

Vores projekt med ukrudtsmaskinen har fået støtte fra:

500 aktionærer 1,4 mio kr.: 2016-2019

Innovationsfonden 0,4 mio kr.: 2017-2018

Århus Kommunes VTU fond 1,0 mio kr.: 2019

Kärcher: lånt redskabsbærer til værdi af 160.000 kr.: 2019
 
 
 
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Tilmeld nyhedsbrev: klik her 
Se vores facebookside her