Fremtidens Miljøs registrering hos Erhvervsstyrelsen:

Klik her og se Virksomhedsregistrets registreringer af Fremtidens Miljø 

 
 

Projektstøtte

Fremtidens Miljø har fået støtte fra:


500 aktionærer 1,5 mio kr.: 2016-2019

Innovationsfonden 0,4 mio kr.: 2017-2018

Århus Kommunes VTU fond 1,0 mio kr.: 2019

Kärcher: lånt redskabsbærer til værdi af 160.000 kr.: 2019

Aktier

B aktie pålydende 100 kr., kurs 200

 
200,00 DKK
stk.
B aktie pålydende 100 kr., kurs 200

Gør som 500 andre aktionærer:

tag enkelt og konkret medansvar for miljøet og klimaet med et medejerskab i udviking af ukrudtsmaskinen.
 
Aktiens kurs fortæller noget om selskabets værdi. Da Fremtidens Miljø i 2016 startede med idéen om at ville udvikle en giftfri og effektiv ukrudtsmaskine havde aktierne kurs 100. Siden har vi arbejdet med eksperimentiel udvikling og innovation, og er nu tæt på at have den første salgsklare maskine. Derfor koster aktierne mere i dag. 

Som aktionær bliver du ikke bare medejer i projektet, men er med til at hjælpe os med det at nå i mål med færdigudviklingen af maskinen. Som aktionær får du tillige del i overskuddet, og ret til at deltage i den årlige generalforsamling.

Vi sender dit aktionærbevis indenfor 3 uger efter at denne tegningsrunde slutter den 15. januar 2020.
 
Aktionærbeviset sendes som print selv email
 
Hver pulje af aktier udbydes kun i en bestemt periode (tegningsperioden).
 
Du giver tilsagn om aktietegning via webshoppen, hvor du samtidig betaler for aktierne. Vi trækker dog ikke pengene før tegningsrunden er fuldtegnet, eller tegningsperioden er slut, og du har fået dit aktionærbevis. 
 
 
Om aktier

Aktier er værdipapirer som kan købes og sælges. Når kursen stiger, stiger aktiernes værdi. Og når kursen falder, falder deres værdi.

Aktier skal ikke opgives på selvangivelsen, medmindre du har haft gevinst eller tab på aktierne.

Du får gevinst af dine aktier når vi udbetaler udbytte, eller hvis du sælger dem til en højere kurs end de er købt.

Tab på dine aktier opstår hvis du sælger dem til en lavere kurs end du har købt dem til. Du kan dog aldrig miste mere end du har betalt for dine aktier.

Tidsplan

 
Klik for større foto
 
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Tilmeld nyhedsbrev: klik her 
Se vores facebookside her