Investorfradrag

Fra 1. januar 2019 er det blevet muligt at opnå investorfradrag for personer der investerer i opstarts- og vækstvirksomheder.

For at fradraget kan opnås skal Fremtidens Miljø for hver tegningsrunde have en ny revisorerklæring. Såfremt der senest den 25/10 - 2019 er tegnet aktier for mindst 20.000 kr. i denne tegningsrunde, fremskaffer vi en sådan erklæring. Ønsker du fradraget klik her: Investorfradrag

Rettigheder

 
Vi har opnået dansk patent på vores metode og maskine med mikrobølger, og har indsendt ansøgning om at få dette patent udvidet til at gælde i relevante områder af verden. 
 
Vi har indsedt patentansøgning på metoden med damp som i prototypen. - Dampen er forbehandlingen til mikrobølger

Aktier

Gør som 500 andre aktionærer: tag enkelt og konkret medansvar for miljøet og klimaet med et medejerskab i ukrudtsmaskinen
 

Nuværende aktionærer har fortegningsret til disse aktier indtil 1. november 2019

 
Har du spørgsmål, klik her: kontakt os
 
 

B aktie pålydende 100 kr., kurs 220

 
220,00 DKK
stk.
B aktie pålydende 100 kr., kurs 220

Som aktionær bliver du medejer af Fremtidens Miljø og ukrudtsmaskinen. Udover denne enkle og konkrete måde at tage medansvar på får du også stemmeret på generalforsamlingen og del i overskuddet når maskinerne bliver solgt. Du kan se vedtægterne her: Vedtægter
 
Vi sender dit aktionærbevis indenfor 3 uger efter udløbet af tegningsrunden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

 

Se vores facebookside her