Fugt i boligen i efteråret

2018-10-09 18:09
Sensommeren og efterår er årets fugtigste årstid. Derfor kan det være svært at holde håndklæderne tørre, ja i det hele taget svært at holde boligen tør på denne årstid.
Det skyldes at varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft. Så når udetemperaturen falder i sensommer og efterår, stiger luftfugtigheden.

Og netop fordi den kolde luft ikke kan indeholde så meget vanddamp som den varme luft, kondenserer vanddampen på kolde flader som vinduer og kolde hjørner med dårlig isolering.

Alligevel har man mulighed for at holde boligen tør. For netop fordi varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft, kan man holde boligen tør, selvom både indeluften og udeluften er fugtig. Det kræver dog at man har mulighed for at udskifte den vandmættede indeluft med koldere udeluft. - Og netop på denne årstid er udfordringen, at udeluften stadig er lun.

Har man brug for at nedbringe fugten i boligen, må man derfor varme indeluften op, så den kan optage mere fugt. Hvorefter man så kan lufte ud.

Når man skal lufte ud er det vigtigt at man skifter al luften ud hurtigt, ved at skabe gennemtræk i 10 minutter. Derved når vægge og møbler ikke at blive kolde. - Udlufter man i længere tid end 10 minutter spilder man derimod en del af den dyre varme.

En anden måde at nedbringe fugtigheden på er at anvende en affugter. Sådan en kan købes i mange byggemarkeder. Det kan være en god ide med et apparat der kan tilsluttes afløb, så man slipper for at tømme beholderen, for en affugter kan faktisk trække en hel del fugt ud af huset. - Men køb en elektrisk i stedet for kemiske affugtere.

Og indstil affugteren sådan at den ikke tører luften fuldstændig ud, men blot holder fugtigheden under 60 %. Så holder du også elregning og CO2 udledning på et rimeligt niveau.

Har du en tørretumbler, er det på denne årstid den gør størst gavn.
 
 
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Tilmeld nyhedsbrev: klik her 
Se vores facebookside her