Tørke og vanding

2018-05-31 13:15

Vi har udsigt til en tør sommer. Det kan blive dyrt for landmænd og haveejere. Nogle steder er vandingsvandet kostbart vandværksvand. Og nogle steder er vandingsvand en mangelvare. Sådan udnytter du vandingsvandet bedst:

 
  
 

Almindelig havevanding:

  1. Vand i tide: en plante der har lidt alvorlig vandmangel er ofte mærket for livet

  2. Planter der lider af tørke bliver nemmere udsat for sygdomme og skadedyr (f.eks. lus)

  3. Har du ikke vand til alle dine planter, så vand de mest kostbare

  4. Sandjord er langt dårligere til at holde på vand end lerjord, og skal derfor vandes oftere

  5. Gennemvand hver 2. - 3. dag eller måske en gang om ugen, fremfor at sjatvande hver dag - det vigtige er ikke at det øverste jord er vådt, men at der er vand ved planternes rødder

  6. Vand om aftenen i stedet for om dagen, da det udnytter vandet bedre

  7. Brug evt. siveslange under større planter

  8. Vær opmærksom på at planternes blade og stængler ikke er våde til natten (især sidst på sommeren) - gråskimmelsvampen angriber planter hvis de er våde i mere end 3 timer

Krukker:

  1. Her er vanding hver dag ofte nødvendig

  2. Er jorden blevet for tør kan krukken sættes i en spand eller balje med vand, men kun få timer, da planternes rødder har brug for luft (ilt). Og det er kun vandplanter der er indrettet til at klare det under vand

Drivhuse, udestuer og lignende

 

Her er planterne ofte også udfordret af at bladtemperaturen kan blive så høj, at bladene tager skade. Dette kan imødegås ved overbrusning af planterne midt på dagen.

Det er også her meldugsvampen kan angribe planterne, da den kræver længere tids varmt og fugtigt klima. Så pas på der ikke bliver for fugtigt

 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Tilmeld nyhedsbrev: klik her 
Se vores facebookside her