Undgå lugning

2018-05-05 07:27

Hvis du samarbejder med naturen fremfor at modarbejde dens principper kan du spare mange ressourcer:

 

Naturen vil altid bestræbe sig på at lade planter vokse over alt. Er der et stykke bart jord, er er også planter der er parate til at indtage det. - Og de der er bedst tilpasset de aktuelle vækstbetingelser klarer sig bedst. Hvis det er andre planter end dem vi gerne vil have på stedet kalder vi dem for ukrudt .

 

- Men andre ord: sort jord er ikke naturligt. Det er menneskeskabt, og det koster os mange ressourcer at modarbejde naturens liv. Accepterer vi derimod at jorden ikke er sort, får vi masser af liv i haven:

 

Oftest er det kun nødvendigt at bekæmpe ukrudt på færdselsarealer, og hvor man dyrker kulturplanter.

 

På færdselsarealerne gælder det om at tage ukrudtet så tidligt som muligt, da veletableret ukrudt er sværere at slå ihjel end spædt ukrudt.

 

I grønsagshaven eller på marker gælder det mest om at sikre at kulturplanterne har overtaget, og at der ikke bliver smidt alt for mange ukrudtsfrø. Om der så står lidt mindre ukrudt mellem gulerødderne sidst på sommeren har ingen praktisk betydning.

 

Dyrker du flerårige planter som stauder og krydderurter gælder det om at få dem til at dække så meget af jorden så hurtigt som muligt. Eventuet kan man bruge bunddækkeplanter indimellem. Vælg planter der trives godt med de aktuelle vækstbetingelser. Vær lidt omhyggelig med etableringen og lugearbejde i starten i sådan et bed. Så kan det være en fryd for øjet i mange år, uden det store vedligehold.

 

Ønsker du planter der kræver forskellige vækstbetingelser, så hav forskellige bede. Ellers vil du få planter som du ikke kan få til at trives. Alle de planter vi dyrker er hentet i naturen, hvor de har tilpasset sig de lokale forhold, feks. næringsrig lerjord, næringsfattig sandjord, surbund i en mose, lys/ skygge, koldt/varmt klima, tørt/vådt klima.

 

Læs også denne artikel: Sådan slipper du for kedelig lugning: Dæk al jord med planter

 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Tilmeld nyhedsbrev: klik her 
Se vores facebookside her