Jordens artsrigdom er truet - det kan du gøre

2017-12-31 15:04
Menneskelig aktivitet er hver dag en alvorlig trussel mod klodens rigdom af planter og dyr. Især når det gælder dyrearter er skaden uoprettelig, da mange arter helt uddør:

Antallet af dyrearter er halveret de sidste 40 år

Mennesket er de helt store syndere fordi vi fjerner store naturlige leveområder for dyrene. Det gælder uanset om det er skov- vådområder, eller anden naturtype. Et af vore kraftigste våben er Roundup hvormed vi på store arealer sprøjter al "ukrudt" væk så hele arter af planter og dyr forsvinder. Derved forsvinder store mængder arvemasse der er med til at opretholde naturens balance, og holde os frie af sygdom.
 
Det du kan gøre, er at være bevidst om dine vore valg, i forhold til natur og miljø:
 
- støt økologiske jordbrug, da de udgør små heller, hvor der ikke anvendes kemiske sprøjtemidler.

- eller benyt dig af muligheden for at investere i teknologisk udvikling på naturens præmisser på www.fremtidens-miljø.dk
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Tilmeld nyhedsbrev: klik her 
Se vores facebookside her