December status 2016

2016-12-07 08:37
Året 2016 går på held, og det er tid at gøre status over året....

Men allerførst: TAK til alle aktionærerne, og andre, for støtte til Fremtidens Miljø i år.

Det har været afgørende, at over 400 gode mennesker har støttet os, så vi har kunnet arbejde med udviklingen af en maskine, der bekæmper ukrudt uden brug af pesticider.
Vi tror stadig at mikrobølger er vejen frem. Og derfor fortsætter vi bestræbelserne med at få udviklet maskinen.

Det er - som bekendt - et udviklingsprojekt, hvor vi betræder helt nye stier.
Så her lidt om hvad 2016 har budt på hos os:

Januar:
Stifterne af Fremtidens Miljø mødes for 1. gang
Pitch aften hos Dansk Crowdfunding forening i Århus

Februar:
Vi stifter Fremtidens Miljø
Vi færdiggør hjemmeside og Facebookside

Marts:
Vi sætter crowdfunding kampagnen i gang, og laver daglig opfølgning på kampagnen

April:
Daglig opfølgning på crowdfunding kampagnen
Artikel i Horsens Folkeblad
Indslag i P4 Østjylland

Maj:
Artikler i Horsens Folkeblad, Århus Stiftstidende, Lokalavisen Horsens, Østbirk Avis
Indslag i Australsk Radio
Infoaftener i Medborgerhuset, Gedved og i Økologisk Landsforening, Århus
Endelig: Vi hejser flaget - vi har nu skaffet så mange penge, at projektet kan fortsætte, så vi sætter gang i bygning af den første prototype

Juni:
Bygge og teste prototype 1, som giver os erfaringer med behandlingsenhed og maskintype
Aftale med Horsens Kommune om forsøgsarealer
Artikel i Århus Stiftstidende
Navnekonkurrence

Juli:
Planlægning af prototype 2, og køb af Stiga plæneklipper til prototype 2. Uventede udfordringer dukker op.
Vi når helt i mål med de 500.000 kr. til bygning af de første prototyper

August:
Vi begynder at ane løsninger på uventede udfordringer.
Vi bestiller nyt mikrobølgeudstyr

September:
Vi finder løsninger der sætter os i stand til at flytte mikrobølgeteknologien fra stationære indendørs maskiner til mobile udendørs maskiner
Vi påbegynder at bygge prototype 2.
Fremtidens Miljø registreres af Erhvervsstyrelsen som en Socialøkonomisk Virksomhed.
Vi får ny dansk webshop

Oktober:
Vi tester prototype 2, der viser at vi kan slå ukrudt ihjel med mikrobølger
Vi finder ud af hvad de næste prototyper skal vise
Vi arbejder med patentansøgninger
Vi beslutter at arbejde hen imod udviddelse af investor kreds

November:
Vi har møde med en mikrobølge tekniker og en forhandler af mikrobølgeudstyr
Vi indsender patentansøgninger
Vi arbejder med afskærmning, og finder ud af at vi på en god og robust måde kan skærme maskinen effektivt, så vi beskytter omgivelserne mod mikrobølger
Vi planlægger udviklingsarbejdet for 2017
Vi påbegynder arbejdet med at bygge ovenpå vort nuværende fundament, ved at fremskaffe udviklingskapital til færdigudvikling af ukrudtsmaskinen Weed Fighter Eco

I 2017 forventer vi at maskinen til færdselsarealer kan færdigudvikles, og at vi kan nå væsentlige skridt med udviklingen af maskinen til landbrug og gartneri.

Bestyrelsen i Fremtidens Miljø ønsker alle en rigtig god december, og et miljøvenligt 2017!

Julegaven til den der har alt er naturligvis:

Klik her: Aktier i Fremtidens Miljø
 
 
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Tilmeld nyhedsbrev: klik her 
Se vores facebookside her